Verksamhetens ändamål

Föreningen har som ändamål att medverka till att allmänheten erbjuds nöjes och kulturaktiviteter av god kvalitet, primärt i Kävlinge Folkets Park, prioriterad grupp är barn och unga.. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Föreningen är religiöst och politiskt obunden

Styrelsen

Ordförande: Anette Eklund

Styrelsemedlemmar: Linda Nygren, Maj-Elen Larsson, Olle Sund, Karin Karlsson, Kristian Stålne och Roger Andersson