Om Copyright
Du kan utgå ifrån att allt material på kulturforeningensilverforsen.se ägs av Kulturföreningen Silverforsen i Kävlinge, om inte annat anges, där tillhör copyright föreningen. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på kulturforeningensilverforsen.se för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Kulturföreningen Silverforsen i Kävlinge. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Innehållet (bilder, filmer och text) på denna hemsida får ej kopieras eller reproduceras, helt eller delvis, elektroniskt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Kulturföreningen Silverforsen i Kävlinge. Lagöverträdelser beivras. Allt innehåll på denna hemsida omfattas av den svenska lagen: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk .
OBS! Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte.

Citera, länkning med mera
Självklart får du citera, referera och/eller länka till ipolitiken.se.
OBS! När det gäller bildmaterial får du ej direktlänkad till en bild, utan endast länka till sidan där bilden förekommer.